ĐS-GT 11 Chương V. Đạo hàm

Category: THPT, Toán 11 9 0

Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

Bài 3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Bài 4. Vi phân

Bài 5. Đạo hàm cấp hai.

Ôn tập chương V

Related Articles

Add Comment