ĐS&GT 11 Chương II. Tổ hợp. Xác suất

Category: THPT, Toán 11 3 0

Bài 1. Quy tắc đếm

Bài 2. Hoán bị, chỉnh hợp, tổ hợp

Bài 3. Nhị thức Niu-tơn

Bài 4. Phép thử và biến cố

Bài 5. Xác suất của biến cố

Ôn tập chương II

Related Articles

Add Comment