HH10 Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Category: THPT, Toán 10 6 0

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ

Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Ôn tập chương II

Related Articles

Add Comment