HH11 Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Category: THPT, Toán 11 2 0

Bài 1. Phép biến hình

Bài 2. Phép tịnh tiến

Bài 3. Phép đối xứng trục

Bài 4. Phép đối xứng tâm

Bài 5. Phép quay

Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 7. Phép vị tự

Bài 8. Phép đồng dạng

Ôn tập chương I.

Related Articles

Add Comment